Byggrätter

Genom en bred strukturerad process och en begränsad tidsram erhålla bud som med god marginal motsvarade säljarens prisförväntan. Tobin insåg tidigt att projektet uppfyllde deras investeringskriterier genom det strategiskt rätta läget, rätt strukturerat projekt och perfekt timing. Att snabbt omsätta dessa faktorer i kommersiella termer var avgörande för deras förvärv.

Uppdrag

Angermann erhöll exklusivt uppdrag av Maxus AB att sälja fastigheten Sågtorp 5 med en byggrätt för bostäder. Fastigheten är belägen invid Scandic hotell i Roslags Näsby i Täby kommun och ligger strategiskt belägen i östra Roslags Näsby med goda kommunikationer, nära trafikplats Roslags Näsby och nära Roslagsbanans station Roslags Näsby. Fastigheten omfattar en byggrätt om 7 400 BTA m2 motsvarande 5 000 BOA m2. Projektet kommer uteslutande bestå av studios på 1 RoK fördelat på 146 lägenheter. Planerad första inflyttning är hösten 2018.

Utmaning

Säkerställa att alla potentiella investerare under en mycket begränsad tid erhåller information och inkommer med indikativa bud motsvarande säljarens prisförväntningar.

Lösning

Avgörande faktorer i försäljningsprocessen var Angermanns goda marknadskännedom och kunskap om vilka aktörer som denna investeringsmöjlighet skulle passa samt snabbheten i sammanställning av försäljningsmaterial. Försäljningsprocessen genomfördes som en bred strukturerad process med en snäv tidsram, i två steg. Efter indikativa bud valdes tre aktörer ut att genomföra en enklare due diligence för att därefter inkomma med reviderade slutbud.

Resultat

Att tidigt förstå vilka investerare denna fastighet skulle passa och med en tydlighet i prisförväntan samt ett attraktivt försäljningsmaterial resulterade i ett stort intresse för fastigheten. För Tobin var det strategiskt rätta läget, rätt strukturerad produkt och perfekt timing avgörande faktorer.
Detta landade i Tobins vinnande bud som med marginal motsvarade prisförväntan.

Angermann använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer här.