Vård Norra

Vård Norra och första etappen, omfattande 105 vårdlägenheter, av Nordens största vårdboendeprojekt, i Uppsala.

Genom att vara ansvariga för strukturering, uthyrning och försäljning av projektet så har Angermann varit djupt involverade i projektets alla faser. Uppdraget har sträckt sig över 1,5 år och Angermann har jobbat nära och haft i princip daglig dialog med uppdragsgivaren Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (”FFAB”).

UPPDRAGET

Angermann erhöll exklusivt uppdrag av FFAB att hyra ut till en vårdoperatör och sälja del av fastigheten Kvarngärdet 56:4. Som för övrigt omfattar ytterligare ett vårdboende och cirka 165 bostadsrättslägenheter.

Fastigheten är belägen i Kvarngärdet i Uppsala och är den sista etappen i utvecklingen av hela Kvarngärdet. Under 2000-talet har det pågått en successiv förtätning och nybyggnation av bostäder i området. Kvarngärdet har utvecklats till en del av centrala Uppsala med bostäder i kvarterstadsmiljö.

Projektet omfattar en total area om cirka 9 100 m2  BTA och består av, förutom vårdboende en mindre del kommersiella lokaler.

UTMANING

Att i ett tidigt läge i planprocessen, innan detaljplanen vunnit laga kraft, kontakta potentiella vårdoperatörer i en strukturerad uthyrningsprocess och uppnå bästa möjliga hyresvillkor för FFAB.

Att efter detaljplanen vunnit laga kraft driva en försäljningsprocess. Målet med processen var att erhålla förslag på en forward funding-struktur med ett pris på den underliggande fastigheten som motsvarade FFABs förväntningar. Detta trots att projektet ej erhållit bygglov och därmed ej startat byggnationen.

LÖSNING

Avgörande faktorer i uthyrningsprocessen var Angermanns nära relation med de olika vårdoperatörerna och det tidiga skedet i projektet, vilket innebar att det fanns goda möjligheter att påverka projektets utformning. Detta innebar att Angermann även var ansvariga för upphandlingen av arkitekt och därefter ansvariga för den löpande dialogen med vald ÅWL arkitekter. Vidare så var projektets centrala läge i Uppsala och omfattningen av projektet avgörande faktorer för det stora intresset för projektet.

Parallellt med uthyrningsprocessen så initierade Angermann upphandlingen av entreprenör. Genom att tidigt i projekteringen av projektet få en entreprenör ombord så skapades goda förutsättningar för att uppnå bästa möjliga tekniska lösningar för projektet. Ansvarig entreprenör är Veidekke Bygg.

Efter tecknande av ett 15-årigt hyresavtal med Attendo och direkt efter laga kraft vunnen detaljplan, initierade Angermann en bred och strukturerad försäljningsprocess med potentiella investerare. Genom att med tydlighet informera om att forward funding var ett viktigt kriterium för FFABs utvärdering av indikativa bud, så erhöll vi attraktiva lösningar på efterfrågad affärsstruktur.

RESULTAT

Genom att vi tidigt i projekt förstod vilka de potentiella investerarna var, så strukturerade vi projektet och hyresavtalet utifrån deras preferenser och investeringskriterier till en institutionell produkt, för att möta FFABs prisförväntan. Ett attraktivt och informativt försäljningsmaterial bidrog till intresset för projektet.

För Rikshem passade projektet perfekt, då de har en stor närvaro i Uppsala i form av ett stort antal hyresbostäder i kombination med att de redan äger ett flera samhällsfastigheter i staden. Följaktligen uppnår Rikshem skalfördelar i sin fastighetsförvaltning genom detta kompletterande förvärv.

Rikshem erbjöd även en för FFAB attraktiv forward funding-struktur, som motsvarade deras högt ställda prisförväntningar.

Angermann använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer här.